EU projekt KIKLOP


Viewed 4452 times

Cilj projekta Razvoj Kvalifikacija i Inovativnih metoda stjecanja Kompetencija u LOgistici i Pomorskom prometu – KIKLOP  je da Pomorski fakultet u Rijeci, u suradnji s partnerima projekta (Zorović Maritime d.o.o.) istraži stvarne potrebe tržišta rada u području pomorskog prometa i logistike, prepozna i definira nova zanimanja, razvije prijedloge 20 standarda zanimanja i 5 standarda kvalifikacija sukladno načelima HKO, prilagodi obrazovnu ponudu kroz unapređenje 5 preddiplomskih sveučilišnih studija, razvije okruženje za e-učenje, unaprijedi nastavničke kompetencija te ponudi kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje temeljeno na SMART ishodima učenja zadržavajući pritom fleksibilnost prilagođavanja stalnim i brzim promjenama u širem društvenom kontekstu.

Saznaj više o projektu na KIKLOP.

Pročitaj Kiklop Bilten br. 1/2016

Pročitaj Kiklop Bilten br. 2/2016Back to articles